Privacy

GigaPizzeria is onderdeel van GigaKids

Bij GigaKids gaan we zo zorgvuldig mogelijk met alle gegevens om en zullen we in het algemeen alleen gegevens verzamelen en bewaren voor zover dit nodig is voor het geven van de typecursus en de begeleiding.

1. Bij de organisatie van Gigakids verzamelen we alleen gegevens die nodig zijn om een code te kunnen afgeven. Voor een cursist van GigaPizzerai zijn dat voornaam en emailadres.

2. Een docent zal daarnaast vragen naar een achternaam voor het beschrijven van het certificaat.
Ook kunnen adresgegevens worden gevraagd voor het opmaken van een factuur.

3. Het wachtwoord dat wordt verstrekt wordt aangemaakt door GigaKids en verstrekt aan de docent en cursist.

4. De gegevens van de cursist worden uiterlijk na 1 jaar verwijderd. Tot die tijd is het mogelijk dat een cursist nog bezig is en haar of zijn inlogcode is vergeten.

6. Foto’s zullen alleen gemaakt en/of gepubliceerd worden na uitdrukkelijke toestemming van de cursist of van ouders of verzorgers bij minderjarige cursisten.

7. Wij houden verder geen gevoelige gegevens bij en hebben geen mensen in dienst die met onze gegevens werken, behalve ten behoeve van de administratie.  Bij de administratie worden de inlogcodes aangemaakt met de voornamen en de email adressen. Met de persoon die de administratie verzorgt is een verwerkingsovereenkomst gesloten.

8. Voor het veilig stellen van de gegevens op de computers zorgen wij voor een beveiliging van de computer met een virusscanner en tijdige updates.

We hopen hiermee aan alle eisen en verwachtingen naar tevredenheid te voldoen.

GigaKids/GigaPizzeria

PS Wij houden verder geen register van verwerking van persoonsgegevens bij aangezien we
minder dan 250 mensen in dienst hebben (ik huur alleen iemand in voor de administratie) en we geen risicovolle of gevoelige gegevens verwerken.