Wat leer je ?

 

In deze cursus heb je een pizzeria.

En voor deze pizzeria moet je allemaal dingen doen:

- een flyer maken
- de administratie doen
- mailen om de olijfolie te bestellen etc.


Je leert in deze cursus o.a.:
- Word en/of Google docs
- Mailen met Gmail
- Werken in de Cloud
- Mediawijsheid
- Spreadsheet met Excel of Google Spreadsheet
- Een presentatie maken met PowerPoint of Google Presentaties


Voor het mailen krijg je een gmail account van je cursusleider, die alleen wordt gebruikt voor deze cursus.

Voor wie is de cursus?
De cursus is opgezet voor groep 5-8. Kunnen typen is niet noodzakelijk.

Waar en kosten
Kijk voor waar de cursus wordt gegeven onder "locaties". De prijs verschilt iets per locatie, afhankelijk van de situatie. Vraag de betreffende cursusleider naar de prijs.

  • September 2, 2014